Gratis Mondzorg Kwaliteitscheck

Gratis mondzorgkwaliteitscontrole voor uw woonzorgcentrum

Fresh Unieke Mondzorg voorziet in de behoefte om patiënten te helpen voor wie goede mondzorg niet altijd voorhanden is, zoals patiënten in zorginstellingen: geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg. FUM biedt hen mondzorg in de ruime zin van het woord: tandartsen, assistenten, preventieassistenten, tandprothetici en mondhygiënisten.

Tijdens de Mondzorgkwaliteitscontrole wordt gekeken of uw (zorg)instelling voldoet aan alle richtlijnen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Vraag de gratis MondzorgKwaliteitscontrole aan voor uw woonzorgcentrum!