Mondzorg met een hart

Mondzorg met een hart

Bij Fresh Unieke Mondzorg werken we vanuit het hart. We zetten ons voor 100% in om de mondgezondheid van onze cliënten - en daarmee hun levenskwaliteit - te verbeteren.

Wij werken vanuit de overtuiging dat iedereen recht heeft op goede mondzorg. Als beroepsgroep moeten we samen de verantwoordelijkheid nemen om patiënten die vanwege hun ouderdom, ziekte of psychische problematiek uit beeld raken, te blijven volgen. Ook onze vakgenoten bieden we ondersteuning door middel van congressen, artikelen, bijscholingen en opleidingen.

Daarnaast bieden we op vrijwillige basis onze diensten aan bij organisaties (zoals het Leger des Heils) die zich inzetten om een beter leven mogelijk te maken voor mensen met complexe problematiek; daklozen, ex-verslaafden, illegalen, etc.