Overig aanbod

Overig aanbod van FUM

Fresh Unieke Mondzorg gaat verder dan tandheelkundige zorg. Dankzij ons educatieve aanbod, congressen, video’s en artikelen zijn we hard op weg een autoriteit te worden op het gebied van mondzorg voor kwetsbare doelgroepen. Hieronder ziet u wat wij - naast ons educatieve aanbod - nog meer te bieden hebben aan de zorgsector.

Gratis audit

Wij begrijpen dat het prettig is om kennis te maken met Fresh Unieke Mondzorg, voordat uw instelling of organisatie de samenwerking met ons aangaat. Een goede manier daarvoor is FUM inschakelen voor een (vrijblijvende) audit. We bekijken hoe de instelling en het team ervoor staan wat betreft de mondzorg, en geven adviezen voor mogelijke verbeteringen en doelen. Zo’n audit is gratis. Bij instellingen waarmee wij samenwerken, controleren wij jaarlijks met een audit in hoeverre de mondgezondheid van bewoners is verbeterd en of de doelen zijn behaald.

Adviestraject

Fresh Unieke Mondzorg werkt volgens de richtlijnen ‘Mondzorg voor verpleeginstellingen’ en geeft hierover advies en begeleiding. Wij kunnen op verzoek een langdurig adviestraject starten, waarbij we samen kijken naar de mogelijkheden en verbeterpunten binnen de instelling.

FUMTalks

Enkele keren per jaar organiseert Fresh Unieke Mondzorg een informerende en interactieve FUM Talk, waarin mensen uit de zorgsector spreken over uitdagende en herkenbare onderwerpen binnen de zorg. Het doel van deze webinars is directieleden, maar ook zorgpersoneel, met elkaar in contact te brengen en te laten brainstormen over de werkwijze en richtlijnen binnen de zorg. Met deze FUM Talks richten we ons dus niet alleen op de mondzorg, maar bieden we een breder pakket van levende topics binnen zorginstellingen.

Congressen

Ieder anderhalf jaar organiseert Fresh Unieke Mondzorg met medewerking van het Leger des Heils een congres waarbij zorgprofessionals waardevolle kennis opdoen over mondzorg aan kwetsbare groepen. Sprekers uit het vak delen hun kennis en er zijn interessante workshops.

Kijk voor meer informatie over onze congressen op www.gewoonuniekemondzorg.nl

Unieke mondzorg met een hart.