Tarieven

Zorgtegemoetkoming & tandheelkundige tarieven

Fresh Unieke Mondzorg berekent alleen de daadwerkelijke zorg (dus niet de extra diensten), conform de wettelijke vastgestelde mondzorgtarieven en de Zorgtegemoetkoming of het persoonsvolgend budget (PVB).

Tarieven

De tarieven voor de mondzorg zijn voor iedereen beschikbaar op deze webpagina. Voor tandtechniekkosten geldt dat wij de kosten van het tandtechnisch laboratorium doorrekenen aan de cliënten. Dat is wettelijk zo vastgelegd.

Vergoeding

Cliënten met een zorgtegemoetkoming krijgen de kosten voor mondzorg vergoed. Bij een PVB vergoedt de ziektekostenverzekering de kosten voor de mondzorg. Gebitsprothesen worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Wij hanteren voor cliënten in de instelling de U-code (landelijk vastgestelde uurtarieven) die wij aangeven bij het Zorgkantoor. Voor tandheelkundige behandelingen buiten de zorgtegemoetkoming geven wij vooraf een duidelijk overzicht van de te verwachten kosten.

Voor onze extra producten en diensten zoals voorlichtingsmateriaal, scholing, audits en advies, rekenen wij geen kosten.