Samenwerken met FUM

Samenwerken met Fresh Unieke Mondzorg

Fresh Unieke Mondzorg gaat veel verder dan tandheelkundige zorg. We bieden advies, voorlichting, preventie en educatie aan zorgprofessionals. We communiceren duidelijk, luisteren goed naar cliënten en hun familie, respecteren hun wensen. Allemaal met dat ene doel voor ogen: een betere levenskwaliteit voor kwetsbare, zorgafhankelijke personen.

Vertrouwensrelatie opbouwen

De basis voor complete en optimale mondzorg met een hart ligt in de vertrouwensrelatie tussen de tandarts en de cliënt. Vertrouwen en loyaliteit zijn er niet zomaar, maar groeien na verloop van tijd. Wij hechten daarom veel waarde aan langdurige samenwerking met zorgorganisaties.

FUM-pakket voor zorginstellingen

We ondersteunen de instellingen waarmee wij samenwerken (zonder extra kosten) met de volgende producten en diensten:

 • Advies over het mondzorgbeleid.
  Fresh Unieke Mondzorg adviseert instellingen over een kwalitatief goed mondzorgbeleid.
 • Zorgplan in ECD.
  Voor elke cliënt maken we een zorgplan op maat. Het mondzorgplan en de uitgevoerde tandheelkundige behandelingen leggen we vast in het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) van de zorginstelling.
 • Hulp bij gebitsverzorging. 
  We helpen cliënten bij hun gebits- en mondverzorging. Indien nodig geven we ook instructies aan familie en zorgverleners.
 • Scholing voor zorgverleners.
  Ons team geeft scholing aan zorgmedewerkers over praktische mondzorg, zodat zij het eenvoudiger kunnen integreren in hun dagelijkse routine. In onze cursussen is aandacht voor theorie, signalering en poetsinstructies.
 • Opleiding.
  Jaarlijks verzorgen we een eendaagse opleiding voor mondzorgcoördinatoren, managers en andere betrokkenen bij de instellingen.
 • Kwaliteitshandboek. 
  Alle afspraken en procedures leggen we per instelling vast in een Handboek Mondzorg.
 • Audit.
  Met een jaarlijkse audit controleren we of de doelen zijn behaald en of de mondgezondheid van de bewoners is verbeterd.
 • Vergoeding.
  Heeft u een indicatie ‘Zorgtegemoetkoming’, dan krijgt u de kosten van controles en behandelingen helemaal vergoed via het Zorgbudget. Valt u niet onder het Zorgbudget, dan worden de kosten vergoed door de aanvullende ziektekosteneverzekering of uw persoonsvolgend budget (PVB).
 • Wet- en regelgeving.
  Samen met de instellingen willen we voldoen aan de wettelijke eisen en protocollen van de Zorginspectie.

Advies over het mondzorgbeleid

Fresh Unieke Mondzorg adviseert instellingen over een kwalitatief goed mondzorgbeleid.

Zorgplan in ECD

Voor elke cliënt maken we een zorgplan op maat. Het mondzorgplan en de uitgevoerde tandheelkundige behandelingen leggen we vast in het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) van de zorginstelling.

Hulp bij gebitsverzorging

We helpen cliënten bij hun gebits- en mondverzorging. Indien nodig geven we ook instructies aan familie en zorgverleners.

Scholing voor zorgverleners

Ons team geeft scholing aan zorgmedewerkers over praktische mondzorg, zodat zij het eenvoudiger kunnen integreren in hun dagelijkse routine. In onze cursussen is aandacht voor theorie, signalering en poetsinstructies.

Opleiding

Jaarlijks verzorgen we een eendaagse opleiding voor mondzorgcoördinatoren, managers en andere betrokkenen bij de instellingen.

Kwaliteitshandboek

Alle afspraken en procedures leggen we per instelling vast in een Handboek Mondzorg.

Audit

Met een jaarlijkse audit controleren we of de doelen zijn behaald en of de mondgezondheid van de bewoners is verbeterd.

Vergoeding

Heeft u een indicatie ‘Zorgtegemoetkoming’, dan krijgt u de kosten van controles en behandelingen helemaal vergoed via het Zorgbudget. Valt u niet onder het Zorgbudget, dan worden de kosten vergoed door de aanvullende ziektekostenverzekering of uw persoonsvolgendbudget (PVB).

Wet- en regelgeving

Samen met de instellingen willen we voldoen aan de wettelijke eisen en protocollen van de Zorginspectie.

Unieke mondzorg met een hart.