Kwaliteit

Garant voor kwaliteit

De professionals van FUM voldoen aan alle wettelijke opleidingseisen. Onze tandartsen en tandartsspecialisten zijn RIZIV-geregistreerd, wat garant staat voor deskundigheid, zorgvuldigheid en kwaliteit. Alle medewerkers van Fresh Unieke Mondzorg hebben een functiekaart waarop hun bevoegdheden duidelijk staan beschreven.

Onze medewerkers houden hun vakkennis up-to-date door regelmatig bij- en nascholing te volgen. Daarnaast bespreken zij casussen van cliënten met elkaar om tot een weloverwogen zorgplan te komen.

Veiligheid en hygiëne

Bij Fresh Unieke Mondzorg vinden we hygiënisch werken en het voorkomen van infecties uiterst belangrijk. We werken met de officiële richtlijn inzake infectiepreventie in mondzorgpraktijken van het Verbond van Vlaamse Tandartsen (VVT). Deze richtlijn geeft onder meer concrete regels over beschermende kleding en het gebruik en onderhoud van instrumenten en materialen.

Vanzelfsprekend zijn onze mensen ingeënt tegen het hepatitis B-virus voor hun eigen bescherming én die van onze patiënten.