Hoe wij werken

Hoe wij werken

Steeds meer zorginstellingen in het hele land zijn enthousiast over de samenwerking met Fresh Unieke Mondzorg (FUM). Dit kun je van ons verwachten:

  • Voor elke zorglocatie stellen we een vast team van tandarts, assistenten, mondhygiënisten, een preventie-assistent en tandprotheticus samen.
  • De FUM-tandarts bezoekt nieuwe bewoners/cliënten binnen twee weken na hun intrek. Hij/zij maakt kennis met de cliënt en brengt de mondgezondheid in kaart om een zorgplan op maat te kunnen maken.
  • Het FUM-team brengt zelf de benodigde tandheelkundige apparatuur mee óf we werken in de praktijkruimte van de locatie. Het is prettig als er een rustige ruimte is om in te werken. Als het nodig is, behandelen we een cliënt aan bed.
  • We werken conform de richtlijnen ‘Mondzorg voor instellingen’ en geven daarover advies en begeleiding.
  • Het mondzorgplan en de uitgevoerde behandelingen leggen we vast in het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) van de zorginstelling indien het mogelijk is bij het woonzorgcentrum.
  • Vanzelfsprekend stemmen we de mondzorg af op de individuele zorgvraag. Minimaal een keer per jaar lopen we mee met de verzorgenden tijdens de avondroutine om hands-on training te geven.
  • Jaarlijks checken we met een audit of de doelen zijn behaald en of de mondgezondheid van de bewoners is verbeterd.
  • Aan het einde van ieder jaar leveren wij een jaarverslag aan. Dit verslag kan de instelling gebruiken voor het kwaliteitsjaarverslag. In dit verslag blikken we terug op onze diensten en hoe dit bijgedragen heeft aan de mondzorg via statistieken en metingen.

Samen goed en efficiënt zorgen

Familie en verzorgenden houden we op de hoogte van de mondgezondheid van de cliënt en als dat nodig of gewenst is schakelen wij hen in bij de mondzorg. We weten dat zorgmedewerkers ontzettend veel taken hebben en te weinig tijd, en dat de gebitsverzorging van cliënten daarom niet altijd de hoogste prioriteit heeft. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat mondzorg positief bijdraagt aan de kwaliteit van leven, helpen we instellingen - o.a. met praktische adviezen en cursussen - de mondzorg zo goed en efficiënt mogelijk in te richten. 

‘Moeilijke’ gevallen

Voor een gezonde mond is het heel belangrijk dat tanden, kiezen en tandvlees (en evt. prothese) elke dag goed worden gepoetst. Het komt regelmatig voor dat cliënten hulp van verzorgers daarbij weigeren, terwijl ze niet meer in staat zijn zelf hun gebit schoon te houden. Ze schamen zich of kunnen niet accepteren dat tandenpoetsen niet meer lukt. Met onze kennis, ervaring, persoonlijke aandacht en geduld lukt het bijna altijd ook bij deze cliënten de gebitsverzorging weer op een hoger niveau te brengen.