Fresh Unieke Mondzorg is groen

Onze duurzame visie

Bij FUM zetten we ons met volle zorg in voor het bereiken en in stand houden van een goede mondgezondheid van kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen en van jongere personen met fysieke en/of cognitieve en/of psychiatrische en/of psychische en/of sociale beperkingen.

In overleg en samenwerking met de FOD Volksgezondheid en het Departement Zorg en andere instanties leveren we een grote slag op het gebied van mondzorg in het verpleeghuis. We werken samen aan een toekomst waarin iedereen goede mondzorg krijgt, ongeacht de mate van zelfredzaamheid.

Fresh Unieke Mondzorg is op dit moment koploper van diverse innovatieprojecten. Wij bieden nu ook mondzorg aan in de thuiszorg en namen hierin graag het voortouw. Dit is immers zowat de vergeten groep ouderen, dus als we deze groep van de nodige zorg kunnen voorzien, voorkomen we daarmee mondzorgproblemen en hoge kosten in de toekomst.

Wij investeren daarom in:

- Producten met het oog op de mondzorg in het verpleeghuis

- Projecten met een hart voor de ouderen en de mens

-Vrijwilligerswerk bij diversen doelgroepen


Vermindering van de CO2-uitstoot

Onze mobiele mondzorgteams zijn op steeds meer locaties actief. Door die toename aan locaties in heel Nederland en Vlaanderen stijgt ook de behoefte naar elektrisch rijden. In 2023 hebben we onze bedrijfswagens dan ook allemaal vervangen door elektrisch wagens. Zo stoten we ruim 60% minder Co2 uit.
Daarnaast werkt het merendeel van onze backofficemedewerkers indien mogelijk van thuis uit. Een aantal collega’s maakt zelfs gebruik van carpoolen.

Circulair werken stimuleren

Binnen de samenwerking met Fresh Tandartsen zijn we een gezamenlijke campagne gestart: Fresh goes green. Tijdens deze campagne worden processen en materialen onder de loep genomen met het oog op duurzaamheid. Denk maar aan het gebruik van ledverlichting, gescheiden inzameling van afval en het gebruik van een drukpers, maar ook aan het ondersteunen van een project om tot biologisch afbreekbare handschoenen te komen en te zien hoe we binnen de richtlijnen de hoeveelheid plastic kunnen reduceren.

Tijdens de behandeling van cliënten maken onze tandartsen gebruik van wegwerpbaar materiaal, waaronder bekertjes, doekjes en gaaskompressen. Om meer afval te besparen, kiezen we er bij Fresh Unieke Mondzorg voor om minder wegwerpbaar materiaal te gebruiken. Bovendien kijken we kritisch naar onze producten en de bijbehorende keurmerken volgens de WIP-richtlijn en maken we daarin zoveel mogelijk duurzame keuzes.


Medicijnresten in oppervlaktewater en grondwater verminderen

We streven ernaar om zoveel mogelijk energie te besparen en te recycleren waar het kan. Alle afval van onze mondzorgteams op locatie wordt dan ook verzameld op een centrale plaats. Daar scheiden we het afval in papier, glas en plastic. Afval dat in contact is geweest met lichaamsvloeistoffen, zoals bloed en speeksel, hoort thuis bij het zogenaamde medisch afval en kent bij ons een aparte verwerkingsstroom.
Onze afvalverwerking wordt verzorgd door Hofmeester dental. Kijk hier voor meer informatie.

Gezondheid bevorderen door goede leefomgeving in zorginstellingen

Onze medewerkers werken elke dag voor een goede mondzorg, maar daarnaast nodigen ze ook op een andere manier uit tot gezond gedrag.
Wat Fresh uniek maakt, is de innovatie op het gebied van aansturing. We investeren dan ook veel in gegevensanalyse zodat we de resultaten daarvan kunnen omzetten naar bruikbare informatie om de mondgezondheid van de patiënt steeds efficiënter te maken. We sturen niet hoe het moet, maar informeren hoe het gaat en verbeteren zo voortdurend, met als gevolg: minder regels, meer inzicht en draagvlak voor verbetering.

Enkele interessante gewoontes die we bij Fresh Unieke Mondzorg toepassen:

  • Elk jaar nemen we deel aan minimaal 1 sportief evenement. Afgelopen jaar was dat Mud Masters. En binnen onze organisatie worden ook regelmatig Bootcamps georganiseerd.
  • We bieden diverse scholingen, maar ook bijeenkomsten en eventuele online opleidingen om niet alleen onze medewerkers op de hoogte te houden maar ook de medewerkers van onze woonzorgcentra.
  • We bieden gezonde vitamines aan via onze wekelijkse fruitmand.
  • Sinds april 2022 helpen we onze medewerkers met hun professionele en persoonlijke ontwikkeling via onze Fresh Academy. We geloven er namelijk sterk in dat wanneer we onze medewerkers vitaal houden dit ook een positief effect heeft op de zorg naar onze cliënten. Onze Fresh Academy biedt een uitgebreid aanbod van cursussen over vakgebieden en mindfulness https://academy.freshtandartsen.nl/


Wet- en regelgeving

Samen met de instellingen willen we voldoen aan de wettelijke eisen en protocollen van de Zorginspectie.

Kwaliteitshandboek

Alle afspraken en procedures leggen we per instelling vast in een Handboek Mondzorg.

Opleiding

Jaarlijks verzorgen we een eendaagse opleiding voor mondzorgcoördinatoren, managers en andere betrokkenen bij de instellingen.

Wij zijn zeer tevreden. De mondzorg is echt beter geworden door onze samenwerking!

Ina Berendsen

Staffunctionaris Zorg Vecht en Ijssel

Onaflatend betrokken, met geduld voor onze cliënten en passie voor mondzorg.

Frank van Vredendaal

Senior beleidsmedewerker Leger des Heils

Goede mondzorg waarbij er aandacht en passie is voor onze cliënten.

Fia Hijweege

Locatiemanager Stichting Philadelphia Zorg